A Mental Coach.nl
Wie ben ik?
Wat doe ik?
Coaching
AMC Coachplan
AMC Trainingen
Ervaringen
Praktijk gegevens
Interessante links
Contact

Hier volgt het stappenplan van AMC. Ik werk graag met een individuele aanpak en het is dan ook geen verplichting maar geldt als voorbeeld van de werkwijze.

Het werkt het lekkerst als je weet waar aan te werken, wat je te wachten cq. te doen staat.

 

Alignment in Mental Coaching werkt volgens een vijf stappenplan. Dit is terug te vinden in de methodiek  (Gebeurtenis, moment, detail, gevoel, volgende gebeurtenis)

 

In een traject gaan we ook uit van vijf stappen (sessies)

Intake:        

Na aanmelding word een afspraak gemaakt. Deze word ingevuld met de volgende punten-Kennismaking, Bepaling wat je wilt bereiken, Inhoudelijke toelichting (beantwoorden van evt. vragen), Formulering van thuisopdrachten. Elk gesprek duurt ongeveer twee uur.

Voor aanvang van het intake gesprek is aan te raden over de volgende onderwerpen na te denken.

- Wat vind jij belangrijk in jouw leven, leef je daar ook naar?

- Wat mis je in je leven en wat weerhoud je om het in je leven te brengen?

- Bedenk vijf woorden die jouw belangrijkste waarden omschrijven.

Het is belangrijk dat je goed weet wat je wilt bereiken en niet alleen waar je vanaf wilt.

 

Eerste thuisopdracht:

Tussen elke sessie door zelf een evaluatie verslag maken (formulier aan de coach vragen. Dit moet geen twintig pagina´s tellend boekwerk worden maar een paar regels waarin je verwoord wat je gedaan hebt, wat je eraan hebt en ermee gaat doen)

 

Tweede thuisopdracht:

Hou op een papier bij wanneer het je niet lukte je aan je vijf waarden te houden. Je mag hierbij niet concluderen, slechts inventariseren. Welk moment en welk detail zorgde ervoor dat ik een van mijn waarden niet waar kon maken (benoem ook welke waarden).

 

Sessie 2:

Tussen het intake gesprek en de volgende afspraak zit ongeveer twee weken. Je hebt een verslag verstuurd naar de coach en een aantal situaties bijgehouden. Er word kort geëvalueerd, wat is er bereikt en wat zijn de knelpunten. Dit alles aan de hand van werkelijke gebeurtenissen, die jij hebt bijgehouden (Deze kunnen ook langer geleden hebben plaats gevonden). Er word gekeken of je doelstelling nog steeds klopt en eventueel bijgesteld.

 

Herhaling van de thuisopdrachten en een plan bord maken waarop je visualiseert wat je doelstellingen zijn.

 

Er zullen vragen komen en het is belangrijk dat je ze ook stelt. Je bent bezig in een proces en je leert een stuk van jezelf kennen dat je nooit eerder zo gebruikt hebt. Het is of je op een mentale fitness school zit. Geef jezelf tijd , letterlijk. Ruim tijd in om over zaken na te denken, hetgeen in de sessies naar voren komt maar ook wat dat voor jou betekent en hoe je daarmee om wilt gaan.

 

Sessie 3:

Herhaling stap 2

Schrijf je vooruitgang op, dit helpt bij het besef en geeft je voldoening.

 

Sessie 4:

Herhaling stap 3

 

Sessie 5:

Herhaling stap 4 en afsluiting. Zowel de coach als jijzelf zullen een verslag schrijven van hun bevindingen. Eventueel word gekeken of er een verlenging of andere aanvullingen nodig zijn voor het traject .

 

Voel je dankbaar voor wie je bent bij elke stap die je zet en ben je bewust van je ongekende vermogens.